شبنم شیفی

حفاظت و مرمت دو نمونه سفال سلجوقی مکشوفه از قلعه‌ی لیسار (متعلق به سازمان میراث فرهنگی گیلان)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: مژگان خاکبان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا