زینب محتشم

حفاظت و مرمت دو نمونه سفال منقوش مکشوفه از تپه‌ی پیش از تاریخ شقا (فارس) متعلق به گنجینه‌ی تخت جمشید


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: مسعود باتر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا