جاوید رمضانی
حفاظت و مرمت نقاشی سه‌پایه‌ای
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: