مهدی جهانگیری

حفاظت و مرمت نقش تزئینی طاق‌چشمه‌ی جنوبی سالن مرکزی خانه‌ی سوکیاس (۱)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: بهنام پدرام

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا