محسن کیخا
حفاظت و مرمت گچبری سقف اتاق پنج‌دری خانه‌ی شیخ الاسلام یزد
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: آصفه میرنیام


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: