واله وفایی

حفظ و مرمت یک نمونه پیه‌سوز برنزی متعلق به موزه‌ی قصر آیینه‌ی یزد ﴿با تکیه بر مطالعات فن‌شناسی بر روی این گونه آثار﴾


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده فرد

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا