زهرا کارآمد
ساختارشناسی تیغه‌های فولادی جوهردار و ارایه‌ی طرح درمان و مرمت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: منوچهر مشتاق خراسانی; محمدعلی گلعذار
استاد مشاور: میترا اعتضادی
نوشته‌های مرتبط: