محسن رزقی باروق
سقاخانه، مرمت تزئینات نقاشی (تمپرا) سقاخانه‌ی ارباب‌میرزای شهرکرد
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: اصغر توکلی
استاد مشاور: غلامرضا کیانی
نوشته‌های مرتبط: