سیامک علیزاده
شناخت ارزش هنری و نحوه‌ی مرمت و حفاظت تابلوی محراب کلیسای بیت‌اللحم
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1369
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: