محسن چاره‌ساز

شناخت و بررسی ماهیت پاتین در برنزهای تاریخی؛ حفظ و مرمت و بررسی ماهیت پاتین در پنج نمونه شیء مفرغی متعلق به تپه‌ی حسنلو


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا