حمید مظاهری تهرانی

شیوه‌ی ارائه‌ی موزه‌ای آثار به‌جای مانده از شهداء دفاع مقدس با تکیه بر اصول حفاظت، نگهداری و مرمت


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: حسین احمدی
استاد مشاور: مرتضی بخردی
چکیده:

رویکرد علمی و تخصصی به اشیاء به‌جا مانده از شهدای دفاع مقدس به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی کشور، درونمای اصلی این تحقیق دانشگاهی را تشکیل می‌دهد. در اولین فصل پس از طرح دیدگاه‌های تئوریک و مبنایی، بر اساس یک طبقه‌بندی پیشنهادی، شیوه‌های مختلف ارائه موزه‌ای این آثار مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل دوم ضمن برشمرده شدن فاکتورهای مختلف مخرب و آسیب‌رسان در محیط موزه به بیان راهکارهای عملی در راستای حفاظت و نگهداری ار اشیاء مذکور پرداخته می‌شود. مبانی نظری مرمتی و ویژگی‌های اصلی کارگاه‌های حفاظت و مرمت در موزه‌های شهدا به انضمام معرفی اشیاء خاص و نیز شاخصه‌های یک ویترین نمایشی، همگی مطالبی است که در فصل پایانی مورد بحث واقع گردیده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا