لیلی زرقانی
طرح حفاظت و مرمت نقاشی‌های دیواری خانه‌ی تاریخی قوام‌الدوله
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1387
استاد راهنما: اسکندر مختاری
استاد مشاور: نسرین عتیقه‌چی

چکیده: نقاشی‌های دیواری خانه‌ی قوام‌الدوله در محله‌ی سرچشمه از نفیس‌ترین نقاشی‌های دوره‌ی قاجار در تهران محسوب می‌شوند. این نقاشی اثر هنرمند بنام دوره‌ی قاجار لطف‌علی شیرازی است که در سال 1253 هـ.ق آن را ترسیم کرده است. این اثر را می‌توان سند گویا و با ارزش تاریخ هنر ایران به‌حساب آورد. نقاشی‌های این بنا با گذشت زمان و عدم حفاظت صحیح و هم‌چنین تصویربرداری‌های مکرر در این بنا، دچار آسیب‌های زیادی شده اند. با مطالعات انجام‌شده، چند روش جدید حفاظتی و مرمتی برای آنها ارائه شده تا اصالت تاریخی اثر حفظ شود. هدف این پژوهش شناسایی شیوه‌های جدید مرمتی مناسب برای حفظ اصالت اثر است.نوشته‌های مرتبط: