بهتاش هزاوه

محافظت و مرمت یک نمونه پیه‌سوز سفالی موزه‌ی چهل‌ستون؛ طرح روش‌های پنج‌گانه‌ی حفظ و مرمت سفالینه‌ها


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا