سیروس عیسی‌زهی

مطالعه‌ی تاریخی حفاظتی مرمتی نقوش حکاکی‌شده به دیواره‌های غار کرفتو (سقز)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: عبدالله جبل‌عاملی
استاد مشاور: بهنام پدرام

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا