مژگان خاکبان

مطالعه‌ی ویژگی‌های برخی از مواد حفاظتی جهت حفاظت نقوش تصویری بقاع منطقه‌ی گیلان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1379
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی
استاد مشاور: بهنام پدرام
چکیده:

این پایان‌نامه به صورت اجمالی به بررسی تاریخی دیوارنگاره‌های تصویری منطقه و ارزش‌های موجود در آن‌ها و فن‌شناسی نقاشی‌ها پرداخته شده است. در فصل دوم آسیب‌شناسی نقاشی‌ها بصورت تخصصی‌تر مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم این مجموعه درباره مبانی نظری حفاظت و تئوری استحکام‌بخش‌ها توضیح داده شده است. در فصل چهارم این مجموعه انواع رزین‌ها بررسی شده است. فصل پنجم با بخش عملی، آزمایش‌هایی را شامل می‌شود که تحت شرایط مختلف بر روی چندین ماده حفاظتی متداول صورت گرفته است (پریمال AC33، نرمال وارنیش، ورنی های دامار و ماستیک Winsor و پارالوئید B72 و واکنش آنها در برابر رطوبت، نور UV و حرارت). سپس با توجه به داده‌های بدست آمده از این فصل مناسب‌ترین مواد استحکام‌بخش جهت استفاده در اقلیم مرطوب گیلان و نقاشی‌های دیواری منطقه پیشنهاد گردیده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا