محسن نکوئی اصفهان

مطالعه و بررسی آسیب‌های ناشی از دود و غبار بر روی بسترهای گچ و مرمت بخشی ازکُشته‌بری‌های رنگی کاخ عالی‌قاپو


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1378
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی
استاد مشاور: علی محمودیان
چکیده:

از جمله آسیب‌های وارده بر کاخ عالی‌قاپو، نشستن دوده و غبار بر تزئینات کشته‌بری رنگی آن است که به شکل‌های گوناگون در طبقات این بنا دیده می‌شود. وجود این لایه‌های دوده و غبار در بعضی قسمت‌ها باعث محو شدن اثر شده و در قسمت‌هایی نیز عاملی برای پیشرفت تخریب گردیده است. عمل پاک‌سازی دوده و غبار در مرمت‌های انجام شده‌ی قبل با روش‌های مختلفی صورت گرفته و بر مبنای راه و روش مشخص و مدونی نیست و بیشتر جنبه سلیقه‌ای داشته و حاصل روش تجربه و خطا می‌باشد و گاهاً ناهماهنگی و اغتشاش در بعضی از تزئینات مرمت شده مشاهده می‌شود. اولین مرحله‌ی کار در این متن، بررسی روش‌های مرمتی دوره‌های مختلف بوده است و در ادامه هدف از این تحقیق، یافتن روش یا روش‌هایی است که با تکیه بر آن [….]، عمل پاک‌سازی و مرمت به‌طوری صورت ‌گیرد که کمترین صدمه ممکن را به اثر وارد آورد تا اصل اثر تا حد امکان حفظ شود. در یافتن روش‌های مورد نظر، شناخت نوع آسیب، میزان پیشرفت آسیب، انتخاب روش‌های فیزیکی – شیمیایی متناسب با نوع آسیب و پیشرفت آن مورد نظر می‌باشد. [….] خلاصه فعالیت‌های انجام شده در چهار فصل جداگانه ارائه شده است. در فصل اول مروری بر تاریخچه‌ی کاخ عالی‌قاپو و مسائل تاریخی مرتبط با آن ارائه شده است. فصل دوم این رساله به معرفی نقوش و تزئینات بخش‌های مختلف این کاخ و هم‌چنین بررسی فنون، مواد و مصالح به‌کار گرفته شده در کشته‌بری‌های این کاخ اختصاص داده شده است. فصل سوم به عنوان آسیب‌شناسی کشته‌بریهای رنگی کاخ عالی‌قاپو به بررسی عوامل تخریبی مختلف از جمله آسیب‌های ناشی از رطوبت، انسان، نمک‌ها، حرارت و… پرداخته است. در فصل چهارم این رساله که محور اصلی فعالیت‌های عملی از جمله بررسی‌های آزمایشگاهی، آزمایشات تشخیص میزان توانایی شیوه‌های مختلف مرمتی تمیزکاری، موزون‌سازی رنگی و غیره را تشکیل می‌دهد به شرح کامل عملیات انجام گرفته در رابطه با اهداف رساله و سئوالات مطرح شده به عنوان مفروضات، پرداخته شده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا