فریبا افتخار

نقش رنگ‌ها و مواد واسطه در فرسودگی قالی‌های قدیمی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1378
استاد راهنما: سوسن معتقد
استاد مشاور: ناهید انصاری
چکیده:

….. با توجه به اهمیت زیاد قالی، امروز بر ماست که قالی‌های قدیمی به‌جا مانده از گذشتگان را در کمال صحت حفظ نماییم. این امر میسر نخواهد شد مگر با شناسایی کامل و همه جانبه [آن] اعم از طرح و نقش، جنس و بافت و … و به این ترتیب در دو مسیر حفظ سنت‌ها در عرصه تولیدات جدید و دیگر حفظ قالی‌های قدیمی گام برداشته ایم. … رنگرزی یکی از موضاعات مهم [در تخریب قالی‌ها] بود و اینکه چگونه در تخریب الیاف و در تغیی ظاهر قالی‌ها موثر است. پرز برخی از رنگ‌ها بیش از دیگر رنگ‌ها خورده شده و کوتاه بودند و چنین سوالاتی مطرح می‌شدند که آیا لازم است که رنگ‌های بخصوصی را از عوامل خاصی که موجب تأثیر تخریبی این رنگ‌ها بر الیاف می‌شوند، حفظ نمود و یا آنکه برخی از رنگینه‌ها به خودی خود باعث کاهش استحکام الیاف می‌گردند و یا به عوامل خارجی ارتباط دارند. … جواب این سوالات، موضوع این پایان‌نامه [است].

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا