علیرضا فرد معصومی

نقش کاربردی و تزئینی ازاره در معماری ایران (مطالعه‌ی موردی آسیب‌شناسی و روش درمان ازاره‌های بنای گنبدسلطانیه)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1385
استاد راهنما: حمید خطیب‌شهیدی
استاد مشاور: اسماعیل طلایی
چکیده:

این رساله در نظر دارد که بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیقات بتوان به راه‌های مناسب برای درمان سنگ‌های فرسایش یافته بنای مذکور که در حال حاضر فرسایش بسیاری دیده از سوی دیگر بعلت باربر بودن آنها، حفظ و مرمت آنها بسیار ضروری به نظر میرسد، جواب کافی را ارائه نماید. مطالعه و پژوهش این رساله بر پایه مطالعه کتابخانه‌ای در بخش تئوریک صورت گرفته و در بخش عملی از طریق مطالعه آزمایشگاهی بر روی نمونه جهت شناسایی کانی‌های سنگ و مکانیک سنگ جهت مقاومت فشاری و خمشی و الاستیک و تخلخل سنگ جهت اقدامات استحکام‌بخشی و انجام مطالعات تستیک جهت شناسایی مواد استحکام ‌بخش با توجه به ماهیت و ساختار سنگ فرسوده مورد نظر قرار گرفته است. مطالعات بر روی نمونه‌های برداشت شده ازاره گنبد سلطانیه از جهت مکانیک سنگ و تست‌های مربوط به آن و انجام روش‌های آزمایشگاهی شیمی تر نشان داد که میزان مقاومت سنگ در برابر عوامل فرساینده همچون رطوبت و تنش دما و در نتیجه‌ ساختار سنگ دچار مشکل گردیده که می‌توان توسط مواد استحکام‌بخش معدنی که در متن رساله آمده است مقاومت از دست رفته سنگ را به آن باز گرداند.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا