روشن نجف‌زاده
نگرشی به برخی از ویژگیهای فنی سفال‌های چشمه علی (ری) مکشوفه از گمانه‌زنی هیئت باستان‌شناسی ایران تابستان 1376
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1378
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: محمدرحیم صراف
نوشته‌های مرتبط: