پایان‌نامه‌های مربوط به

دانشگاه هنر

مشخصات
عادله محتشم، 1398

تبیین رویکردهای نظری در حفاظت از اشیاء آیینی زنده مبتنی بر ارزش‌شناسی؛ مطالعه‌ی موردی: نخل در آیین نخل‌گردانی حوزه‌ی جغرافیایی- فرهنگی کویر یزد

علیرضا کاظمی نسب، 1395

طرح حفاظت و مرمت تزیینات کاشیکاری نمای جنوبی سردر باغ ملی تهران

سیده‌فرنوش حسینی، 1392

بررسی نقد در حوزه ی مرمت آثار میراث فرهنگی با تأکید بر نقد مخاطب محور

محسن چاره‌ساز، 1388

مطالعه‌ی‌ ریخت‌شناسی و ساختار‌‌شناسی آجرهای آتشکده‌ی آذرگشنسب مجموعه‌ی ثبت جهانی تخت‌سلیمان

کاوه بهرام‌زاده، 1391

حفاظت پیشگیرانه در محوطه‌های باستان‌شناسی خشتی (مطالعه‌ی موردی سنجش پایداری ملات و خشت‌های به‌کاربرده‌شده در محوطه‌ی قلعه‌ی باستانی زیویه جهت ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی)

محمدحسن مهدوی‌نیا، 1376

حفظ و مرمت نقاشی‌های رنگ روغن روی فلز

زهره خضری، 1388

مصالح‌شناسی مرمت آناستیلوزی با نگاه ویژه به محوطه‌ی میراث جهانی پاسارگاد

معصومه یوسفی، 1387

احیاء و فن‌شناسی طلاکاری به روش ملغمه

حسن دلیر، 1387

کاربرد لیزر در لکه‌زدایی آثار کاغذی

محمداسماعیل حاجی‌علیان، 1388

بررسی تحلیلی پنجاه سال مرمت نقاشی‌های دیواری صفوی کاخ چهل‌ستون اصفهان

محسن قانونی، 1390

زیبایی‌شناسی در مرمت تابلوهای نقاشی با تکیه بر تئوری مرمت چزاره برندی

زهره ساری‌خانی، 1388

بررسی عوامل مؤثر در پالایش سطوح سنگی محوطه‌ی پاسارگاد با نگاه ویژه به هوازدگی فیزیکی و نقش آن در فرسایش

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا