غلامرضا کیانی

ارزش‌های تصویری داربست‌ها در محوطه‌های تاریخی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، شماره‌ی 1، پاییز 1383
چکیده:

هرچند که در نظر جمعی، داربست زنی آن قدر بدیهی و آسان می‌نماید که کمتر توجهی را در اجرا، نگهداری و استفاده صحیح از داربست‌ها به‌کار می بندند، اما داربست به عنوان اولین و مهم‌ترین عنصر لازم در انجام هرگونه عملیات ساختمانی اعم از تعمیر و مرمت و یا ساخت و ساز در ارتفاع است. در این مقاله پس از بررسی انواع داربست‌ها از دو دیدگاه به آن ها توجه می‌شود، ابتدا ارزش‌های اجرایی داربست‌ها و رعایت اصول ایمنی در آن‌ها بررسی شده و سپس از آن جا که در اکثر موارد داربست‌های اجرا شده ماه‌ها و بعضاً سال‌ها به عنوان یک الحاق در کنار بنای تاریخی می‌مانند، ارزش‌های تصویری و بصری داربست‌ها در بافت‌ها و بناهای تاریخی نیز بررسی می‌شوند. در این راستا نگاهی به انواع داربست‌های اجرا شده در کارگاه‌های شهرهای رم، ونیز و فلورانس می‌شود.


زیرشاخه: اصول حفاظت و مرمت در اجرا، مبانی نظری مرمت، مرمت بناهای تاریخی
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا