وحید پورزرقان

حفاظت و مرمت شیشه‌های تاریخی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال ششم، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 5، زمستان 88 و بهار 1389
چکیده:

در ادوار مختلف تاریخی از شیشه به عنوان ابزار جنگی، اشیاء و ظروف تزئینی استفاده شده است. آثار شیشه‌ای به دلیل ماهیت آسیب‌پذیرشان بسته به شرایط قرارگیری در محوطه‌های باستان‌شناسی و حتی در موزه‌ها دچار آسیب‌های جدی از قبیلِ آسیب‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می‌شوند. از این رو استحکام‌بخش‌ها و پوشش‌دهنده‌ها در حفاظت و مرمت شیشه‌های تاریخی از اهمیت خاصی برخوردارند. نتایج حاصله بر روی رزین‌های اپوکسی که برای استحکام‌بخشی و وصالی این آثار به‌کار رفته نشان دهنده‌ی مقبولیت رزین هگزتال در بین دیگر استحکام‌بخش‌ها می‌باشد. روش جدید سل–ژل (پوشش دهنده‌ی محافظ با بنیان سیلیکونی) با آنکه هنوز مراحل آزمایشگاهی خود را طی می‌کند، می‌تواند راهکار مناسبی برای حفاظت و پوشش‌دهی آثار شیشه‌ای در مرمت‌های آینده باشد.


زیرشاخه: شیشه و آینه
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا