شارون راتلج، بروس بانکس، مارک فورکاپا، توماس استوبر، ادوارد سچیکار، کوین مالینووسکی

درمان با اکسیژن اتمی، روشی به‌منظور احیاء نقاشی‌های آسیب‌دیده با استفاده از دود


ترجمه‌ی هومن بخشایی؛ دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 4، پاییز و زمستان 1393
چکیده:

در این مقاله به شرح روش غیرتماسی پرداخته شده که به‌واسطه‌ی اکسیژن اتمی که تحت فشار پایین در حضور نیتروژن تولید می‌شود، به‌منظور پاکسازی دوده و ورنی سوخته از روی سطوح نقاشی‌ها استفاده می‌کند. این فرآیند که شامل اکسیداسیون سطوح است، به مرمت‌گر امکان کنترل میزان برداشت لایه‌ی چرکی تشکیل‌شده بر سطح را می‌دهد. اثربخشی این روش به‌واسطه‌ی سنجش انعکاسی از سطوح انتخابی در زمان پاکسازی دوده از بستر آکریلیک، جوهر از سطح کاغذ و لایه‌های رنگ‌ِروغن ورنی‌دار ارزیابی شده است. روش درمانی مناسبِ لایه دوم، شامل حذف ورنی آسیب‌دیده و بست رنگ از سطوح است.


زیرشاخه: آسیب‌شناسی آثار، مواد و روش‌های مرمتی، نقاشی، نقاشی روی زمینه‌های مختلف
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا