غلامرضا وطن‌خواه، علی‌اکبر عنایتی، محسن محمدی

بررسی نانوذرات نقره و قابلیت استفاده از آن در حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال ششم، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 5، زمستان 88 و بهار 1389
چکیده:

آفات بیولوژیک از مهم‌ترین آسیب‌های ساختارهای آلی به شمار می‌روند و استفاده از مواد حفاظتی جهت کنترل و یا پیشگیری از آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان نانوذرات نقره از جمله موادی هستند که به دلیل خواص حفاظتی خود، توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده اند. به همین دلیل و در راستای استفاده از دانش روز جهت بهبود فرآیندهای حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی، قابلیت‌های نانوذرات نقره برای استفاده در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعات بر اساس مستندات علمی، بررسی‌ها و تحلیل‌های انجام‌شده نشان دادند که با توجه به ویژگی‌ها، مکانیزم‌های تأثیر و فرآیندهای کاربردی، نانوسیلور از ظرفیت بالایی جهت استفاده در مرمت برخوردار است و با انجام آزمایشات دقیق‌تر در راستای هر کاربرد و شناخت جزئیات تأثیر در هر ماده‌ای، می‌تواند به طور گسترده‌ای در مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.


زیرشاخه: مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا