شهره بیروتی، رسول وطن‌دوست

نقش بسته بندی در راستای حفاظت پیشگیرانه اشیای موجود در مخازن (با مطالعه موردی روش های نگهداری سکه های تاریخی موزه رشت)


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال چهارم، شماره‌ی هفتم، پاییز و زمستان 1388، صص 17-28


به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا