مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده

نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه جعلی به سبک سلقوی در کاخ موزه ی چهلسون اصفهان)


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال چهارم، شماره‌ی هشتم، بهار و تابستان 1389، صص 22-7

زیرشاخه: جعل میراث فرهنگی، مبانی نظری مرمت

به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا