صالح ایمانی، مریم افشارپور
پوشش‌دهی نانوکامپوزیت اکسید روی بر سطوح آثار کاغذی تاریخی و هنری
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی‌ جدید، سال نخست، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1392

چکیده: در این پژوهش با کمک فناوری نانو، ایجاد یک پوشش نانویی بر سطح آثار کاغذی تاریخی و هنری جهت بهره‌مندی از ویژگی‌های محافظتی منحصر به فرد و پایدار نانوکامپوزیت اکسید روی گزارش شده است. جهت مطالعه و بررسی‌های اولیه، آزمونه‌هایی از کاغذ فیلتر به‌عنوان بستر پوشش‌شونده تهیه شدند و سپس، در شرایط پیر‌سازی تسریعی نوری و نیز حرارتی–رطوبتی قرار گرفتند. سپس با انجام آزمون‌های مختلف شامل استحکام کششی، جذب قطره‌ای، سنجش میزان اسید و قلیا، سنجش خواص ضد باکتریایی و قارچی، آنالیز و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف‌سنجی مادون قرمز انتقال فوریه، مورد ارزیابی واقع شدند. در نهایت این شیوه‌ی پوشش‌دهی روی نمونه کاغذهای مطالعاتی تاریخی شامل نسخ خطی، چاپی و کارت پستال نیز اجرا شد که دستاوردهای قابل قبولی را نشان می‌دهد.

دریافت مقاله: پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر اصفهاننوشته‌های مرتبط: