یاسر حمزوی
کشف کتیبه‌ای کهن در کلیسای وانک (سورپ آمناپرگیچ) اصفهان
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 4، پاییز و زمستان 1393

چکیده: دو اصل اولیه برای شناخت هر اثر تاریخی، شناخت سازنده‌ی اثر و تاریخ ساخت اثر است. هرچه اثر شاخص‌ و منحصر به‌فرد باشد، ضرورت وجود اطلاعات اولیه بیشتر است. کلیسای وانک اصفهان یکی از مهم‌ترین بناهای دوره‌ی صفوی در ایران از نظر آرایه‌های معماری است. این بنا جزء اولین بناهایی است که با حجم بسیار گسترده دارای دیوارنگاره تصویری است که با تکنیک رنگ و روغن و هم‌نشینی هنر غرب و هنر ایرانِ دوره‌ی اسلامی در کنار هم اجرا شده و همچنین در تزئینات آن، حجم بالایی از تکنیک لایه‌چینی و طلاکاری استفاده شده است. از نکات مبهم در حوزه‌ی شناخت آرایه‌های معماری سقف گنبد این بنا، تاریخ اجرای آن و همچنین هنرمندان سازنده‌ی آن است. در هنگام مرمت آرایه‌های طلاکاری سقف گنبد کلیسای وانک، با کشف کتیبه‌ای به زبان ارمنی، این ابهامات رفع شده و برای اولین بار، تاریخ اجرای آرایه‌های سقف گنبد و همچنین سازندگان آن در این مقاله معرفی می‌شود.

دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگینوشته‌های مرتبط: