یاسر حمزوی

کشف کتیبه‌ای کهن در کلیسای وانک (سورپ آمناپرگیچ) اصفهان


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 4، پاییز و زمستان 1393
چکیده:

دو اصل اولیه برای شناخت هر اثر تاریخی، شناخت سازنده‌ی اثر و تاریخ ساخت اثر است. هرچه اثر شاخص‌ و منحصر به‌فرد باشد، ضرورت وجود اطلاعات اولیه بیشتر است. کلیسای وانک اصفهان یکی از مهم‌ترین بناهای دوره‌ی صفوی در ایران از نظر آرایه‌های معماری است. این بنا جزء اولین بناهایی است که با حجم بسیار گسترده دارای دیوارنگاره تصویری است که با تکنیک رنگ و روغن و هم‌نشینی هنر غرب و هنر ایرانِ دوره‌ی اسلامی در کنار هم اجرا شده و همچنین در تزئینات آن، حجم بالایی از تکنیک لایه‌چینی و طلاکاری استفاده شده است. از نکات مبهم در حوزه‌ی شناخت آرایه‌های معماری سقف گنبد این بنا، تاریخ اجرای آن و همچنین هنرمندان سازنده‌ی آن است. در هنگام مرمت آرایه‌های طلاکاری سقف گنبد کلیسای وانک، با کشف کتیبه‌ای به زبان ارمنی، این ابهامات رفع شده و برای اولین بار، تاریخ اجرای آرایه‌های سقف گنبد و همچنین سازندگان آن در این مقاله معرفی می‌شود.


زیرشاخه: تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی، تزئینات معماری، تزئینات معماری خاص، دوره‌ی اسلامی، نقاشی به‌عنوان تزئین معماری
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا