منابع ثبت شده مربوط به

تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی

مشخصات
یاسر حمزوی، 1390

تزئینات گچی بناهای دوره تیموری شهر یزد


مقاله
یاسر حمزوی، حسام اصلانی، 1391

آرایه‌های معماری بقعه‌ی پیربکران


کتاب
علیرضا کوچکزایی، 1391

بررسی تطبیقی نقوش چرم‌های قلعه‌کوه قاین با نقش‌مایه‌های سامانی، سلجوقی، ایلخانی و گلیم‌های امروزین قاین


مقاله
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی، 1391

چرم‌سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین)


مقاله
مهدی رازانی، بهرام آجورلو، آرش تیرانداز، محمدامین حائری، 1392

فناوری سفالگری اسلامی قره‌داغ


طرح پژوهشی
مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده، 1391

بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود


مقاله
لئون میناسیان، 1387

نگاهی مختصر به خانه‌های قدیمی جلفای نو اصفهان


ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی
مقاله
مهدی رازانی، محمدامین امامی، یوسف مجیدزاده، 1389

جایگاه سنگ نرم در محوطه‌های عصر مفرغ ایران


مقاله
مهدی رازانی، 1392

کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی


مقاله
فریده امینی بیرامی، ابراهیم اصغری کلجاهی، 1392

ظهور و زوال خانه‌های صخره‌ای روستای توریستی کندوان


مقاله
یاسر حمزوی، فرشاد مؤذنی، 1392

آرایه‌های معماری اتاق مقبره‌‌ی بنای تاریخی پیربکران و کتیبه‌ی پنهان در آن


مقاله
رضا وحیدزاده، 1392

بازشناسی فرهنگ بومی آفرینش هنری در بستر حفاظت از آثار تاریخی


پایان‌نامه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا