حامد صیادشهری
حفاظت و مرمت 10 شیء (سفال، فلز و نقاشی روی کاغذ) متعلق به گنجینه‌ی استان خراسان رضوی
1385
کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
ناظر: مریم شاکری،
نوشته‌های مرتبط: