لی‌لی کردوانی

استحکام‌بخشی ساختاری سنگ‌های آهکی در بناهای تاریخی و بررسی عوامل فرساینده


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1382
استاد راهنما: حسین احمدی
استاد مشاور: علیرضا بهرمان
چکیده:

بسیاری از سنگ‌های به‌کاررفته در بناهای تاریخی به دلیل عملیات تکمیلی و یا هنری صورت‌پذیرفته بر روی آنها، به صورت یک حجم هنری مطرح هستند و ضرورت پرداختن به حفظ و نگهداری از آنها غیر قابل تردید می باشد. موضوع فرسایش سنگ‌های به‌کاررفته در بناهای تاریخی و روش‌های استحکام‌بخشی آنها، طی سال‌های اخیر به‌صورت یکی از موضوعات مهم در مطالعات آسیب‌شناسی آثار تاریخی مطرح شده است. دریافت قوانین حاکم بر فرآیندهای فرسایش، روش‌های کارساز در امر حفاظت از سنگ‌ها و مواد قابل مصرف در این امر، از جمله مسائل مطرح در این بخش می‌باشند. در این پایان‌نامه ضمن مطالعه در خصوص این موضوع، یکی از گونه‌های سنگی که در یک مقطع تاریخی، کاربرد زیادی در بناها داشته است نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و ضمن مطالعه‌ی آزمایشگاهی این نوع سنگ و بررسی نقاط مشترک آسیب‌های وارده بر آن (در بناهای مختلف)، روش‌هایی نیز برای استحکام‌بخشی و مرمت آنها معرفی شده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا