سیدعلی‌اکبر سیدی

بررسی آسیب‌های وارده بر کاشی‌های مدرسه‌ی غیاثیه‌ی خرگرد


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: عباس یوسفی
استاد مشاور: حسین آقاجانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا