نجمه کردستانی

بررسی مسائل مربوط به چرم (نرم کردن)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی; ماندانا برکشلی

چکیده:

در آغاز کار، به منظور آشنایی بیشتر، مطالعاتی در زمینه‌ی پروتئین‌ها و طبقه‌بندی آن و تشخیص نوع خاصی از این مولکول نظیر کولاژن صورت گرفت و بدنبال آن طبیعت آمینواسیدها و چگونگی واکنش مواد واکنش‌کننده با آن و در نتیجه تغییرات ایجاد شده در شکل لیفه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. لزوم عمل دباغی و تأثیر مراحل مختلف آن بر روی خواص پوست در ادامه‌ی مطالعات قبل و به منظور جلوگیری از تغییرات خواص لیف، مورد بررسی قرار گرفته است. حال در برخورد با اشیاء چرمی و به منظور تمیز کردن این اشیاء، تهیه‌ی امولسیون‌های نرم کننده و جلوگیری از تغییرات ایجاد شده بعدی، همچنین چگونگی انجام بعضی از آزمایش‌ها به منظور تشخیص میزان تأثیر این مواد ضروری به نظر می‌رسید که ضمن ارائه مطالبی در این زمینه دستورالعمل‌هایی نیز به منظور حفاظت از آثار هنری ارائه شده است. بدلیل آنکه موضوع اصلی بحث چگونگی تأثیر مواد نرم کننده بر روی چرم می‌باشد ضمن جمع‌آوری اطلاعات و در نظر گرفتن محل استقرار روغن، چگونگی تشکیل امولسیون‌ها و مشخصه‌های حلال‌ها و رقیق‌کننده‌های مصرفی به عنوان جزء دوم تشکیل‌دهنده‌ی امولسیونها می‌توان روغن و حلال مناسب را با توجه به شرایط نمونه‌ی مورد نظر انتخاب کرد. این مطالعات ضمن بررسی دقیق مواد مورد نیاز و خواص و چگونگی تأثیر آنها بر روی نمونه‌های چرمی با یک نمونه کار عملی خاتمه یافته است.‌

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا