علی‌اصغر ثابت جازاری

بررسی و آسیب‌شناسی بزرگترین قرآن بایسنقری و ارائه‌ی طرح مرمت آن


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: ماندانا برکشلی
استاد مشاور: اکرم شادکام

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا