بهرام طاهریان

بررسی و به‌سازی سریشم حیوانی و کاربرد آن در مرمت سازهای موسیقی با ساختار چوبی (مرمت ویولن)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: ابراهیم قنبری‌مهر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا