شهرزاد امین‌شیرازی

بررسی پژوهشی کارکرد پارالوئید به عنوان چسب و ماده‌ی استحکام‌بخش در شرایط اقلیمی ایران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: شهلا ذبیحی
چکیده:

مطالب ارائه‌شده در این پایان‌نامه در دو دفتر گردآوری شده است. دفتر اول، که به توضیح و معرفی پلیمرها و خواص آن به طور عام و رزین‌های آکریلیک به طور خاص می‌پردازد، برگردان آزاد مطالبی از کتاب مواد حفاظتی نوشته سی. وی. هوری است. به دنبال جستجو برای منابع نوشتاری در این مورد، این کتاب به خاطر بیان اجمالی مطالب و برخورد تخصصی با این مسئله، بهترین منبع موجود شناخته شد. در این بخش، معرفی خصوصیات کلی پلیمرها، حلال‌ها و محلول‌ها به عنوان اساس کار و استفاده پلیمرها، به عنوان مقدمه‌ای در تعیین ملاک و معیارهای انتخاب مناسب آورده شده و پس از جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌گیری از آن‌ها به خصوصیات رزین‌های آکریلیک، که پارالوئید B-72 زیر گروه این مجموعه به شمار می‌رود پرداخته شده است. در دفتر دوم طراحی آزمایشات و گزارش اقدامات آزمایشگاهی انجام گرفته، به منظور سنجش میزان آسیب‌پذیری و روند فرسایشی در پارالوئید، آمده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا