حمیدرضا بخشنده‌فرد

بررسی کاربرد رزین‌های اپوکسی در مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: ابوالفضل سمنانی
استاد مشاور: حسین آقاجانی
چکیده:

در این پایان‌نامه در مورد استفاده از رزین اپوکسی در شاخه‌های مختلف مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی بحث شده است. استحکام فیزیکی شیمیایی و عوامل مخرب و تأثیرگذار بر این رزین، عیوب و مزایا و کاربری آن به عنوان چسب، قالب‌گیر، پرکننده، استحکام‌بخش و … بررسی شده است. در بخش عملی پنج نمونه اپوکسی انتخاب و مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته ‌اند. در مورد کاربرد رنگینه‌ها و رنگدانه‌ها و چگونگی همراهی آنها با این رزین کار شده و در آخر سه نمونه شیء شیشه‌ای مرمت‌شده با این رزین معرفی شده ‌اند.

Abstract: In this thesis we discuss about the application of epoxy resins in all of the branches in conservation and restoration of relics. In the first section the originality, importance and of resins are explained. The second section is about the property of epoxy resins. Third section discusses about stability and resistance of epoxy against destructive factors. Fourth section mentioned application of these resins as adhesive, mouldinding material, Coating, filler, support, consolidant … in conservation field. In the end of this paper five specimens of epoxy resins, selected, talk about their advantages and defects. How we use dyes and pigment with these resins and the results of conservation treatments on three glass vessels from different periods with three Kind of epoxy adhesive.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا