خسرو ذوالفقاربیگی

به‌کارگیری روش‌های علمی حفاظت و مرمت و بازسازی به روی یک نمونه جعبه‌ی خاتم قدیمی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: قباد کیانمهر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا