رامین محمدی سفیدخانی

گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 4، پاییز و زمستان 1393
چکیده:

بررسی ارتباط و تأثیرات فرهنگی و تجاری‌ صنعتی بر اساس تکنولوژی‌های ساخت ظروف سنگی در محوطه‌های عصر مفرغ جنوب ِشرق ایران، کمتر مورد تحقیق پژوهش‌گران بوده و داده‌ها در مقیاس استقراری یا ناحیه‌ای معرفی شده‌اند. لذا در این پژوهش مقدمه‌ای برای شناخت و بررسی تکنولوژی ساخت مصنوعات مرمری بر اساس شواهد موجودِ روی آثار در مقیاس منطقه‌ای به شیوه‌ی گونه‌شناسی از منظر فرم و تکنیک انجام گرفته است. طرح مطالعه، بررسی رایج‌ترین و شاخص‌ترین تکنیک‌های مته‌کاری، اشتراکات صنعتی محوطه‌ها و تنوع آن‌ها بر اساس شواهد قابل مشاهده بر مصنوعات مرمری ‌ که در مقایسه با مصنوعات کلریتی تلاشی در شناخت آن‌ها صورت نگرفته‌ در شاخص‌ترین محوطه‌های عصر مفرغ جنوب شرق ایران همچون جیرفت، دامین، خوراب، بمپور، شهر سوخته، شهداد، تپه یحیی و تل ابلیس است؛ که با تکیه بر گزارش‌های منتشره و مطالعات میدانی و آزمایشگاهی صورت پذیرفته است. درنتیجه رایج‌ترین نوع ساخت ظروف، اشتراک‌های فرمی و چهار نوع از شواهد تکنیک‌های حفاری معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج بررسی و هم‌سنجی داده‌های مذکور می‌تواند قابل تعمیم به دیگر محوطه‌های جنوب شرق و به طور کل، فلات ایران بوده و در پژوهش‌های آتی همچون بررسی تکنولوژی‌های باستانی و منشاء تکنولوژی‌های تولید آثار سنگی راه‌گشا باشد.


زیرشاخه: ابزار و اشیاء سنگی، تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی، دوره‌ی پیش از تاریخ، سنگ
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا