حمید فرهمند بروجنی

تمیزکاری نقاشی (رنگ روغن روی پارچه)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: ابوالفضل سمنانی
استاد مشاور: احمد رهبری
چکیده:

تمیزکاری نقاشی بی‌شک یکی از مهمترین و در عین حال حساس‌ترین فرآیندهای مرمتی است. این فرآیند را در صورتی می‌توان مفید تصور نمود که مرمت‌گر ماهر و با تجربه ضمن بکارگیری مناسب‌ترین روش‌های علمی و تهیه‌ی مدارک نوشتاری و تصویری، بدون ایجاد کمترین تحریفی در وضع اصلی نقاشی، آن را به انجام برساند. در این رساله ضمن توجه به پیشینه و مباحثات مختلف درباره‌ی تمیزکاری نقاشی، یکسری اصول و روش‌های کلی مطرح و معایب و محاسن آن‌ها برشمرده شده است. اصول مذکور در حکم راهنما و روش‌های مطرح شده در حکم یک ابزار مهم تحقیق می‌تواند راه را برای شناخت صحیح آثار نقاشی و درک و تحسین احساس باطنی هنرمندان قدیم و جدید هموار سازد. در آخر نیز یک روش بدون مداخله- غیر تخریبی معرفی شده است که به کمک آن می‌توان تابلو را از پشت ورنی زرد رنگش (بدون هیچ‌گونه تمیزکاری مقدماتی) مشاهده نمود.

Abstract: The cleaning is one of the most important and critical restoration procedures. It would be helpful only, when an experienced and trained restorer, with no alteration in the original state of painting, uses the most appropriate, systematic and scientific methods of cleaning work. Here, paying attention to historical backgrounds and some picture cleaning controversies, Technique and Ethics of cleaning are discussed, since Ethics as a guide and Techniques as an important research tool makes it possible to recognize and admire the inner sympathy of old or new maters. Finally, a new non-destructive, Compensating illumination system is introduced which (without any preliminary cleaning) helps the man to really see through a yellow varnish.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا